Author: tumivn

Read More

Cafe một chiều không em

Thực ra, sự thật cũng không hẳn như vậy, cái chính là vào cuối tuần, tự nhiên tôi như thừa tay, thừa chân, thừa môi, thừa mắt, tôi cô độc, trong khi lẽ ra hôm […]