Category: Truyện ngắn

Read More

Để gió cuốn đi (II)

Đây là câu chuyện mình viết năm mình đang là sv năm 3 ở Huế. Một câu chuyện thật khoảng 90%. Mỗi lúc đọc lại vẫn thấy vui vui, dù rằng nó không tới độ […]