Category: Tự sự

Máy tính và tôi

Bài viết này ra đời bởi tôi đã xót thương cho chiếc SmartPhone của tôi khi nó bị rơi xuống mặt đường và hỏng mặt kính. Dù rằng tôi có thể quẳng nó đi, hay […]