Category: Tự sự

Ấu Tuyền

Thực ra, tôi đề cao vai trò của sự cô đơn và tập trung, tôi cần những buổi sáng sớm với ánh nắng chan hòa như thế này, tôi cần ngồi một mình để mọi […]