Chỉ xin làm việc nhỏ, cho tôi, và cho mọi người

Qua quá trình làm việc, qua suy xét bản thân, tôi thấy rõ tôi (ở độ tuổi thanh niên) và các bạn thanh thiếu niên như tôi vẫn còn quá nhiều thiếu sót trong việc […]