Tag: Huế

Read More

Lãng đãng một ngày mưa

Mấy hôm nay Sài Gòn mưa nhiều, nhiều như xứ Huế thân thương của tôi vậy. Cứ nhìn mưa Sài Gòn là lại thấy nhớ Huế da diết. Huế bình yên, Sài Gòn thì tấp […]