Tag: nhiep anh

Read More

Đánh giá kit lens SEL PZ 16-50mm trên body Sony NEX 5T

Bài viết này dành tặng cho Hada, người bạn đang sử dụng mỗi chiếc kit lens 16-50mm với Sony A6000. Tôi muốn khẳng định rằng, bạn không cần phải chạy theo cuộc đua “vũ trang” […]