Tag: không đủ mà đủ

Read More

Bao nhiêu là đủ?

Có người hỏi dạo này sao tôi hay trăn trở. Tôi trả lời, con người sống chủ yếu là tư duy và đau khổ. Tại cảm giác hạnh phúc và vui sướng thường ngắn ngủi, […]