About

Chào mọi người, mình là Lê Hoàng Dũng (Tumi Le). Mình yêu thích nhiếp ảnh, viết blog / truyện ngắn, kỹ thuật và phát triển con người.

Trước đây mình đã từng làm giảng viên đại học (ngành CNTT), lập trình viên, quản lý và tự mở công ty (đã thất bại ^_^ ). Hiện tại mình đang làm quản lý phát triển con người (ngành CNTT) tại một công ty của Anh ở Sài Gòn.

Trang blog cá nhân này tập trung vào các nội dung:

  • Tự sự và một số truyện ngắn
  • Phát triển kỹ năng mềm
  • Nhiếp ảnh và đánh giá thiết bị nhiếp ảnh

Các bạn có thể xem thêm hình ảnh mình chụp tại:

Ngoài ra các bạn có thể liên lạc với mình qua Skype (tumivn) và email (tumivn @ gmail.com).

Cảm ơn các bạn đã ghé trang nhà!


Hi everyone, I’m Lê Hoàng Dũng (you can all me Tumi Le in short). I’m a amateur photographer, technical manager, developer, trainer and speaker.

This is my personal blog focus on:

  • Photography & Gear review
  • My short stories (written in Vietnamese)
  • Any thing that I think about

You can view more of my photos on:

You can also contact me via contact page or via email tumivn at gmail.com.