Read More

Bước QUa Tuổi 41

Hôm 30 tháng chạp là sinh nhật tôit, thế mà đến là mùng 1 Tết và tôi vẫn nằm trên giường bệnh, chưa thể đứng lên được để có thể về Huế cùng gia đình […]