Category: Chụp ảnh

Read More

Con người của hoài niệm

Nhìn bức hình chân dung đường phố mình chụp vào năm 2015 mà chợt nghĩ “Cuộc sống vốn dĩ hư ảo, và đôi khi mọi thứ cũng không cần phải rõ ràng rành mạch, kiểu […]