Con Sâu

Nếu nhìn con sâu này, người ta khó có thể đoán được sau này nó sẽ trở thành một con bướm và có thể rất đẹp nữa cơ.

Người ta chỉ có thể biết đánh giá được một con người khi nhìn thấy cả cả quá trình.

(Và bạn hãy nhớ: đôi khi phải chấp nhận là sâu để mới có thể thành bướm).

… Còn tớ là nước, nước thì dễ hóa hơi, dễ đông đá, dễ tan chảy, dễ bị chia nhỏ, nước thật mỏng manh.

Sài Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 2021

Bình luận