Category: Thời sự

Read More

Nói về việc LÀM GIàu Nhờ Từ Thiện của BIll GATES

Mấy hôm nay, một tờ báo công nghệ kiêm lá cải ở Việt Nam có bài phân tích về việc Bill Gates làm giàu lên trông thấy nhờ quỹ từ thiện của ông ta, khi […]