Chụp ảnh mùa cách ly xã hội bởi dịch Covid-19 – Ngày 08

Hôm nay tôi không có hình chụp ở bên ngoài, tôi chỉ chụp ảnh con trai tôi vào buổi sáng trước giờ làm và một bức hình chụp mặt trời vào buổi chiều. Thời gian của tôi dành cho việc chụp hình chỉ cỡ hai mươi phút mỗi ngày, nên rất khó để chụp được những bức hình sáng tạo. Nhưng thách thức 15 ngày vẫn phải được tiếp tục thực hiện.

Happy shooting!

Sài Gòn, ngày 09 tháng 04 năm 2020

20200407-mk-24 mm-ILCE-7RM4-FE 24mm F1.4 GM--010

20200407-mk-24 mm-ILCE-7RM4-FE 24mm F1.4 GM--008

20200407-mk-24 mm-ILCE-7RM4-FE 24mm F1.4 GM--007

20200407-mk-24 mm-ILCE-7RM4-FE 24mm F1.4 GM--011

20200407-others-55 mm-ILCE-7RM4-FE 55mm F1.8 ZA--001