Tag: chụp ảnh mùa covid

Read More

CHỤP ẢNH MÙA CÁCH LY XÃ HỘI BỞI DỊCH COVID-19 – NGÀY 13 và 14

Hôm nay đã gần đến ngày cuối cùng của kỳ cách ly xã hội 15 ngày, và tôi cũng đã gần hoàn thành bài tâp tự đặt ra về việc chụp ảnh trong những ngày […]