Con người của hoài niệm

Nhìn bức hình chân dung đường phố mình chụp vào năm 2015 mà chợt nghĩ “Cuộc sống vốn dĩ hư ảo, và đôi khi mọi thứ cũng không cần phải rõ ràng rành mạch, kiểu như, bạn đôi khi bạn chỉ nên quan tam thứ bạn thực sự muốn quan tâm, còn lại thì cứ tạm gác sang một bên”. Thật khó để bao quát tất cả mà vẫn nắm chi tiết, và thật đơn giản nếu tập trung vào một thứ tại một thời điểm.

Mình là một ngừoi của hoài niệm, thấy – biết – quen để mà nhớ về hơn là để gặp lại, bởi cuộc đời như một chiếc thuyền trôi lững lờ trên sông, cứ mặc cho nước đưa mình đi về phía trước, khi cần thì có thể lái một chút, nhưng đi ngược dòng thì không muốn lắm, cực chẳng đã mới làm.

Thực ra, bạn không thể nào lặp lại được trải nghiệm cũ, chỉ có thể hoài niệm về nó hoặc trải nghiệm một cái gì đó mới mẻ hơn mà thôi.

Chả ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Phải không?

Sài Gòn, ngày 18 tháng 01 năm 2021