Tag: looser

Read More

Đừng làm người thất bại, hãy trở nên bất bại

Thất bại lớn nhất của mỗi người là gì? Có phải là khi bạn thi trượt, hay bị người yêu ruồng bỏ, hay bạn thất bại một mục tiêu năm mười năm, hay bạn thất […]