Tag: mua chuối luộc

Read More

Mua chuối Luộc

Chạy xe đi lòng vòng buổi trưa nắng, gặp cô bán chuối luộc, cô dụ mua chuối, mình đồng ý mua liền. Mình bảo ít thôi, nhưng cô cứ cố nhét thêm vào, thế là […]