Tag: nhà

Read More

Địa chỉ nhà tôi là..

Nhà, bây giờ không phải nơi ăn, ngủ, nhà là nơi bạn sống cùng nó, mà sống cùng, nghĩa là bạn sẽ trải qua phần lớn thời gian ở đó, học tập ở đó, đọc […]