Tag: ong ngoai

Read More

“Có một dòng sông đã qua đời”

Ấu Tuyền, con suối nhỏ của ông cố, nhưng là một dòng sông của ký ức cuộc đời con, hôm nay, dòng sông ấy đã qua đời! Ông Ngoại ơi, Mọi người thường hỏi con […]