Tag: 2021

Read More

Tạm biệt 2021, Đón chào Năm mới

Năm 2021 của bạn như thế nào? Năm 2021 của tôi là năm được làm việc và biết thêm hàng trăm đồng nghiệp mới và tôi được trẻ lại, máu lửa trở lại dù cũng […]