Tag: bạn không cô đơn

Read More

Giải thoát chính mình khỏi “cô đơn”

Trong nhiều năm qua, tôi luôn bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn thường trực, với cảm giác mình lạc loài giữa đồng loại của mình. Ngồi xung quanh là đám đông, nói cười vui […]