Tag: bị lợi dụng

Read More

Đừng nên “quá tốt” với người khác

Trong cuộc đời tôi, tôi đã từng chứng kiến những người quá tốt lại gặp quá nhiều khổ sở, một người mẹ quá tốt lại gặp phải đứa con hoang đàng nghiện ngập, một người […]