Tag: bùi giáng

Read More

Bạn là ai? Tôi là ai?

Hôm nọ, trong một cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp, cậu ấy nói với tôi rằng “Chuyện người ta nghĩ mình như thế nào không quan trọng, quan trọng là mình hiểu mình là […]