Tag: cân bằng cuộc sống

Read More

Cân bằng cuộc sống – Khó mà dễ, Dễ Mà Khó

Chông chênh, chênh vênh, mất cân bằng… là những cụm từ mà chúng ta thường nói đến cảm giác của bản thân khi phải tập trung quá nhiều cho một thái cực nào đó và dẫn tới sự mất cân bằng trong cuộc sống. Nhưng như thế nào là mất cân bằng, và như thế nào gọi là cân bằng? Chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó trước đi tìm một giải pháp tốt để có thể có được một cuộc sống cân bằng hơn.