Tag: cngd

Read More

Tôi là học sinh trường Thực Nghiệm

  Mấy hôm nay nghe nhiều tranh cãi về bộ sách Công nghệ giáo dục (CNGD), tôi thấy quen quen. Đặc biệt khi nghe đến giáo sư Hồ Ngọc Đại và chương trình Thực Nghiệm, […]