Tag: còn sống là còn có thể thay đổi

Read More

Còn sống là còn có thể thay đổi

Dù con người bạn có tồi tệ đến mấy đi nữa, chỉ cần bạn còn sống là bạn có thể thay đổi! Và tôi cũng vậy! Tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng hơi […]