Tag: diễn thuyết

Read More

Nói sao để thuyết phục được người nghe

Hôm nay, có một bạn đồng nghiệp hỏi tôi “Anh Tumi ơi, có thể chỉ có em cuốn sách nào chỉ cách giao tiếp có thể như thôi miên và dẫn dắt người nghe với?” […]