Tag: độc lập

Read More

Đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác

Chúng ta đang sống và phát triển dưới áp lực phải làm hài lòng mong chờ của người khác hơn chính kỳ vọng của chúng ta. Những cô gái trên hai sáu tuổi luôn phải […]