Tag: đồng nghiệp khó

Read More

Làm việc với đồng nghiệp quá nhạy cảm hoặc khó ở

Hôm nay trong một cuộc nói chuyện với một bạn senior manager, người bạn đó hỏi tôi rằng “Cậu chuyên về quản lý và phát triển con người, thế khi gặp người khó ở và […]