Tag: hiểu mình

Read More

Tôi

Ai hỏi những chủ đề tôi quan tâm là gì? Tôi sẽ trả lời tự do (inner freedom), sáng tạo, hiện hữu, yêu thương, sẻ chia, bao dung. Nếu bạn hỏi tôi sợ hãi điều […]