Tôi

Ai hỏi những chủ đề tôi quan tâm là gì? Tôi sẽ trả lời tự do (inner freedom), sáng tạo, hiện hữu, yêu thương, sẻ chia, bao dung.

Nếu bạn hỏi tôi sợ hãi điều gì nhất. Tôi sẽ trả lời: sợ trở nên vô dụng và sợ bị cũ đi.

Thứ tôi ít quan tâm nhất là số tiền tôi có.

Với một con người như vậy hiển nhiên, để có cảm giác đủ đầy tưởng dễ mà khó.

Nhưng dù gì, khi mình hiểu chính mình, thì cũng dễ lý giải mọi thứ hơn, mọi hành vi của mình hơn.

TP. HCM 15-May-2019