Tag: hướng ngoại

Read More

Một số đặc tính của người hướng nội

Tôi thường thắc mắc mình là người hướng nội hay hướng ngoại? Và nhiều lúc tôi không phân biệt nổi tôi là người hướng ngoại hay hướng nội. Tôi thích ngồi một mình, nhưng tôi […]