Tag: keo dính chuột

Read More

Yên nghỉ Chim Nhé

Cách đây vài tuần, tôi lỡ đặt cái bẫy keo dính chuột để bắt chuột nhắt, ai ngờ tôi làm mắc bẫy con chim khổng tước (chim sẻ). Tôi cố cứu nó, nhưng rửa mãi […]