Yên nghỉ Chim Nhé

Cách đây vài tuần, tôi lỡ đặt cái bẫy keo dính chuột để bắt chuột nhắt, ai ngờ tôi làm mắc bẫy con chim khổng tước (chim sẻ).

Tôi cố cứu nó, nhưng rửa mãi không sạch lông keo dính chuột.

Hôm sau nó chết!

Tôi tự hỏi lòng, mình bẫy chuột để làm gì?

Không giết được con chuột, mà vô tình giết chết con chim!

Tôi buồn, nhưng rồi tôi cũng không buồn!

Đời vô thường lắm!

Đôi khi tới sáng mai, mình cũng chả còn ở thế gian này.

Mục đích chưa chắc xấu, hậu quả chưa chắc tốt!

Mục đích không tốt đẹp, hậu quả không hẳn đã tệ đâu!

An nghỉ chim nhé!

(Con người giết nhau, đôi khi không cần tới keo dính chuột đâu, chỉ cần một lời nói, một status bâng quơ nào đó thôi!)

Ngày 30 tháng chạp, Tết năm 2021