Tag: không cần hoàn hảo

Read More

Trò chuyện với MK: Con có cần hoàn hảo không?

MK ơi, lúc con lớn lên, con sẽ có ý chí tiến thủ như ba ngày xưa, và con sẽ muốn vượt lên mọi người để được đối xử như một người đặc biệt, điều […]