Tag: lũ lụt

Read More

Mưa lũ ở miền Trung

Ở Sài Gòn, người ta quen với triều cường và những giờ đường ngập nước khi triều cường lên, còn ở miền Trung, lũ lụt trong giai đoạn từ tháng 9 cho đến tháng 11 […]