Tag: lưu bang

Read More

Nhìn Người

Tôi là một người cầu toàn, luôn cố gắng có đủ khiên giáp mới ra trận. Tôi là người chuyên về “build workforce” hơn là đi sales. Nhưng vì cái tâm trong sáng, nên tôi […]