Tag: muỗi

Read More

Muỗi

Nhưng rõ ràng là tôi say! Bởi nếu không say tôi sẽ không nhìn hai ba con muỗi bu trên cánh tay và hút máu cho kỳ đã. Chúng nó hút xong một nơi, lại […]