Tag: ngọc bất trác

Read More

Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí

Thú thực, mình thuộc nhóm lơ mơ, chả biết gì đến nơi đến chốn. Không giỏi tán gái và duyên dáng như Aramis, không được đạo đức và thanh tao như Athos, không thông minh […]