Tag: ngọn nến

Read More

Yêu công việc?

Nguyên mấy tháng vừa qua tôi đã luôn cố gắng đến hoàn thành công việc bằng 150% sức lực của mình. Nghĩa là, mỗi ngày làm việc của tôi kéo dài khoảng 14 giờ. Lịch […]