Tag: người thầy vĩ đại

Read More

Những người thầy vĩ đại nhất

Những người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời là đó là những người đánh ta gục ngã, làm cho ta khổ đau, và làm cho ta thất bại. Họ là những người mạnh mẽ […]