Những người thầy vĩ đại nhất

Những người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời là đó là những người đánh ta gục ngã, làm cho ta khổ đau, và làm cho ta thất bại. Họ là những người mạnh mẽ đẩy ta đến bờ vực của sự thất bại vĩnh viễn hoặc ta phải bừng tĩnh, chộp bất cứ thứ gì có thể để bấu víu, tiến hóa đề tồn tại, phát triển để có thể đứng lên mạnh mẽ sau mỗi lần ngã sụm xuống.

Ai đánh bạn sụm lưng, bạn phải cảm ơn và tri ân người đó. Bởi họ cho bạn biết bạn còn điểm yếu. Khi bạn phát hiện được điểm yếu, thì bạn sẽ có cách để vá được nó.

“What doesn’t kill you makes you stronger!”

Nếu cú đánh của họ không giết chết bạn, thì bạn chỉ có thể mạnh hơn mà thôi.

Chúng ta có thể gục ngã, nhưng chúng ta không thể đi bằng hai đầu gối. Phải đứng lên, mạnh mẽ, kiêu hãnh, ngẩng cao đầu mà bước tới.

Bạn thử thách tôi ư, cảm ơn bạn!

Bạn thù ghét tôi ư, tôi sẽ yêu thương bạn!

Bạn muốn đánh tôi gục ngã ư, tôi sẽ giúp bạn, nâng đỡ cho bạn!

Bởi vì, chỉ có bạn mới là người trung thành nhất với tôi, giúp tôi mạnh mẽ và tiến lên!

Sài Gòn, ngày 20 tháng 11 năm 2019