Tag: nhu cầu cơ bản

Read More

Điểm cân bằng (cốc nước chênh vênh)

Bạn có từng bị quá tải trong công việc? Bạn có từng cảm thấy mệt mỏi vì phải chăm lo quá nhiều cho người khác nhưng không có đủ thời gian cho bản thân? Bạn đã từng nghiệm game, thích ăn nhậu? Bạn hẳn đã từng cả[…]