Tag: nomad

Read More

Lười xê dịch

Tôi là người lười đi đây đi đó! Tất cả những lần tôi đi chơi xa đều do ba mẹ, em gái hoặc vợ sắp xếp. Tôi thậm chị không quan tâm đến việc đi […]