Tag: phiêu lưu

Read More

Nỗi bất hạnh của Độc Cô Cầu Bại

Trong tiểu thuyết của Kim Dung, bạn thường nghe nhắc đến một nhân vật huyền thoại có tên là Độc Cô Cầu Bại, ông là một người có kiếm thuật vô song, tung hoành thiên […]