Tag: phục hồi

Read More

Làm sao để vượt qua một cuộc tình tan vỡ

“Chiều năm xưa gót hài khai hoa, Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương. Chiều năm nay bóng người khơi thương tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.” Bài Cung Đàn Xưa – […]