Tag: sống có đạo đức

Read More

Dù gió có thổi chiều nào đi nữa..

Công bằng mà nói, tôi cảm kích vì được sống hòa bình, được làm việc và có thể nuôi sống gia đình và được làm việc tôi thích.   Nhưng những thông tin về tham […]