Tag: sự nghiệp

Read More

Xây dựng tầm nhìn, phát triển sự nghiệp

Mấy hôm nay tôi được nhiều bạn hỏi về cách xây dựng và phát triển bản thân. Có bạn mắc kẹt ở tuổi ba mươi, có bạn tương đối thành công ở độ tuổi 36, […]