Tag: thế giới vật chất

Read More

Ở trong thế giới của tôi

Ở trong thế giới nhuốm màu vật chất, mọi thứ người ta làm đều cần một lý do. Bất cứ ai khi làm điều gì đều nghĩ ngợi về mối lợi thu về. Trong thế […]